Skellefteå historia

Historia

I trakten kring nuvarande Skellefteå bodde inte så många människor under medeltiden. Under 1400-talet fanns här bara ett hundratal hushåll. Bygden växte sedan snabbt och befolkningen mer än tredubblades på hundra år. Allteftersom byn utvecklades mer till ett samhälle byggdes kyrkor. Befolkningen var troende katoliker och ett antal vackra kyrkor med tillhörande madonnabilder uppfördes både i Skellefteå och Lövånger. En av dessa vackra madonnor finns fortfarande kvar. Denna kallas Skelleftemadonnan och henne kan man se i landskyrkan i Skellefteå.

Under den svenska stormaktstiden led människorna i Skellefteå stor nöd. Man drabbades av några allvarliga missväxter och på den tiden fanns ingen hjälp att få. Om skörden slog fel fick man inga skördar, djuren kunde inte få nog med mat och människorna svalt. Som om det inte var nog med det kallades männen in i de otaliga krig under detta århundrade. Det resulterade i att det var kvinnor, barn och gamla som skulle sköta jordbruken. Inte förrän i mitten av 1700-talet kunde staden börja återhämta sig och börja växa igen.

Europa började efterfråga trä och de produkter man får från trä. Detta var en råvara det fanns gott om i Skellefteå och träindustrier växte upp. Ett antal stora sågar växte fram och man började med skeppsbygge i trakterna kring Skellefteå. Nu började det vara dags att ge Skellefteå sina privilegier för att kunna kallas stad. Detta skedde år 1845. Byggnationerna i staden satte ordentlig fart och det mesta byggdes av trä. Här fanns till och med trätrottoarer.

Ytterligare en industri som växte fram i Skellefteå var gruvindustrin. Man hittade nämligen guld i dessa trakter i början av 1900-talet. Detta innebar naturligtvis en enorm utveckling och det multinationella företaget Boliden föddes. Senare har många nya industrier startat och Skellefteå måste kallas för en mycket stark industribygd.